BRÖLLOP

Fotografi, som ett kraftfullt medium för uttryck och kommunikation, erbjuder ett oändligt utbud av perception, tolkning och genomförande. /Ansel Adams